ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันพุธขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

“วันเป็งปุ๊ด” ความเป็นมาสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า พระมหาอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติที่ใต้สะดือทะเลแล้วแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลกเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระมหาอุปคุตแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่ำรวยเป็นเศรษฐีและบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด ถือเป็นประเพณีล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะว่าแต่ละปีอาจมีวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ เพียงแค่ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งเท่านั้น

จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และวัดมิ่งเมือง จึงได้ร่วมสืบทอดประเพณีตักบาตรวันเป็งปุ๊ด ซึ่งตรงกับพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โดยในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.09 น. ประกอบพิธีดำน้ำอัญเชิญพระอุปคุตจากลำน้ำกก (สวนสาธารณะเกาะแม่ฟ้า) ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เคลื่อนขบวนอัญเชิญไปวัดมิ่งเมือง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.30 น. ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมล้านนาของชาวเชียงรายสืบไป