ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ต่อเนื่องวันละ 1,000 คน

เทศบาลนครเชียงรายจัดเจ้าหน้าที่ และสถานที่รองรับการเข้ารับการฉีด ให้ถึงเป้าหมายโดยเร็ว

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 5 -11 ปี ดำเนินการสนับสนุนและจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวันนี้จะเป็นกลุ่มนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 1,000 คน ที่ทางโรงเรียน และผู้ปกครองนำพามารับการฉีดวัคซีน และจะทยอยฉีดเรื่อยๆ จนครบจำนวนและตามเป้าหมาย

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียราย ดำเนินการคัดกรองและตรวจประวัติก่อนฉีดให้กับนักเรียน และลงบันทึกข้อมูลในหมอพร้อมทันที

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 8 แห่ง ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และจะให้ครบตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนทุกคน.