ข่าวเด่น

มฟล. มอบผลิตภัณ “เจ้าคุณวัน” ให้แก่ตำรวจภูธร ภาค 5

อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยอาจารย์ กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดินทางเข้ามอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 ชนิด ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เจ้าคุณวัน” จำนวน 100 ชุด ให้แก่ตำรวจภูธร ภาค 5 โดยมี พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อมอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัด ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัดต่อไป