ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สู้ศึก “ศรีสะเกษเกมส์” และ “นครลำดวนเกมส์”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” บริเวณลานอนุสาวรีย์พญามังราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย

โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พระพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ให้พรและประพรมน้ำมนต์ ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โดยมีนางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ได้มอบเงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 1,256,089 บาท ให้กับตัวแทนนักกีฬา และยังได้รับการสนับสนุนชุดตรวต ATK จำนวน 2,000 ชุด จากเทศบาลนครเชียงราย

จากนั้นนักกีฬาพร้อมเจ้าหน้าที่กราบขอพรจากอนุสาวรีย์พญามังราย ก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่าง วันที่ 5-25 มีนาคม 2565 และ “นครลำดวนเกมส์” 30 มีนาคม -3 เมษายน 2565 โดยมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจังหวัดเชียงราย เดินทางแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 218 คน รวม 23 ชนิดกีฬา และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการ 7ชนิดกีฬา รวมตัวแทนนักกีฬา และเจ้าที่ 48 คน