เทศบาลนครเชียงราย จัดส่งกำลังพล และรถน้ำ ร่วม มณฑลทหารบกที่ 37 ช่วยเหลือภัยแล้งชาวบ้าน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ณ สนามหน้าร้อย มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้มีการบูรณาการ ร่วมกับภาครัฐ ระดมกำลัง ยานพาหนะ รวมทั้งรถน้ำ ซึ่งมี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย และ ทหาร จาก กองพลทหารราบที่ 7 โดย ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน และมีความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการสนับสนุนรถน้ำ พร้อมกำลังพล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทาง มณฑลทหารบกที่ 37 ในการดำเนินการตามภาระกิจอันสำคัญที่ต้องช่วยเหลือประชาชนชาวเชียงรยา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งภาระกิจการออกแจกจ่ายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ตามที่ประชาชนมีการร้องขอมา.