ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประกวดผลงานเนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวนางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานเนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา2564 โดยแบ่งผลงานออกเป็นดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลงานชื่อ “ระบายสีตรุษจีน”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลงานชื่อ “ตกแต่งโคมจีน 2 มิติ”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลงานชื่อ “ตัดอักษรจีน 春”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลงานชื่อ “เป่าหมึกจีน 吹梅花”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลงานชื่อ “ถักเชือกจีน 中国结”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลงานชื่อ “ตัดกระดาษปีเสือ 中国剪纸” และการแสดงชุดรำจีน และกังฟูชาย