ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในระดับอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 เข็มที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 (วัคซีนPfizer ฝาสีส้ม) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีครูประจำชั้นค่อยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาในการดำเนินงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย