ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมส่งเสริมผลงานศิลปะในรูปแบบ wall art ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเบ่งบาน Blooming Art Chiangrai”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสมาคมขัวศิลปะ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย)พ.ศ. 2565 ร่วมซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่าเมืองเชียงราย เพื่อพัฒนาสู่พื้นที่สร้างสรรค์ร่วมสมัย
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ สมาคมชัวศิลปะ ได้ปรึกษาหารือร่วมกับศิลปินเชียงราย เพื่อคัดเลือกพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ wall art ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเบ่งบาน Blooming Art Chiangrai”
โดยมีความเห็น ว่าพื้นที่กำแพงบ้านพักครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย เป็นพื้นที่ที่หมาะสมและสามารถชื่อมโยงกับภาพวาดกิจกรรมที่ผ่านมาบริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งอนาคตบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดรวมผลงานศิลปะในเชิงการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเพื่อการปรับภูมิทัศน์พพื้นที่ให้สอดคล้องด้วยงานศิลปะต่อไป