เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมครบรอบ 117 ปี “วันท้องถิ่นไทย”

“วันท้องถิ่นไทย” ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี แนวคิดมาจากการที่จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานประเพณี 18 มีนาคมสุขาภิบาลท่าฉลอมแห่งแรกของประเทศไทย และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน เนื่องใน กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ในการอ่านสารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมกิจกรรมร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และในที่ทำงานทุกสำนักกองของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อความสะอาด ปลอดภัยทั้งผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ให้บริการ