ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีมอบพื้นที่ และปิดทองตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดเชตวัน (พระนอน)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย, นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และ นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว, นางธีราพร จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมพิธีมอบพื้นที่ และปิดทองตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดเชตวัน (พระนอน)