ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ศิลปินแห่งชาติเยี่ยมชมและให้กำลังใจศิลปินย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยระยะที่ 2 เชิงสะพานขัวพญามังราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเยี่ยมชม และให้กำลังใจกับการระดมศิลปินเปิดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2 โดยมี ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจการนำศิลปะสู่ชุมชน สร้างสรรค์พื้นที่ด้วยงานศิลปะ พื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านศิลปะสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่งเสริมภาพลักษณ์เชียงรายเมืองศิลปะ อย่างยั่งยืน

#นครเชียงรายนครแห่งศิลปะ