ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีวางศิลาฤกษ์พิธีทางศาสนาการก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีทางศาสนา การก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู อาคารหอพักสำหรับนักเรียน บริเวณก่อสร้างหลังหอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย.