ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมรณรงค์ “ลูกหลานปิ๊กบ้านสบายใจ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยปลอดภัย ฮ่วมใจไปฮับวัคซีนเข็ม 3”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์ให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม เข้ารับการฉีดวัคซีน และ ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ก่อนเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองที่จะถึงนี้ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 (สันหนอง) เทศบาลนครเชียงราย

โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off สัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จังหวัดเชียงราย “ลูกหลานปิ๊กบ้านสบายใจ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยปลอดภัย ฮ่วมใจไปฮับวัคซีนเข็ม 3” ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 โดยจังหวัดเชียงรายต้องให้ เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนกลุ่มทั่วไป เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 60-70 และประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-80

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย แรงข้ามชาติ รวมทั้งเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี 12-17 ปีให้ครบตามเป้าหมาย ดังนั้นกิจกรรม Kick Off สัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จังหวัดเชียงราย ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 (สันหนอง) เพื่อสร้างความปลอดภัยกับบุคคลในกลุ่ม 608 ลดการเจ็บป่วยรุนแรง.