ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตรวจ ATK แล้วมีผลบวก ติดต่อตามข้อมูล ในเวลา 08.00 – 16.00 น.

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มีความห่วงใย พี่น้องชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงรายทุกคน จึงได้จัดศูนย์บริการ ด้านการรักษา ตามสิทธิ บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อตรวจพบว่า มีผลเป็นบวก ATK สามารถนัดหมายเพื่อรับการรักษา ได้ตามศูนย์บริการ กองการแพทย์ ทั้ง4แห่ง ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ค เพื่อแจ้งข้อมูลทางไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลฯ เพื่อความสะดวกของทุกคน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน