ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ทำบุญเนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางธีราพร จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ทำบุญตักบาตร สามเณร วสันต์ สวนกาศและร่วมทำบุญเนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง ท่านพระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน(พระนอน)