จังหวัดเชียงรายตักบาตรป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจุลศักราช 1384

วันที่ 13 เมษายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย จัด ”ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1384” โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1384” ที่ทาง เทศบาลนครเชียงราย จัดขึ้น บริเวณแยกสุริวงค์ ถนนธนาลัย และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ชาวเชียงราย ร่วมกับทำบุญตักบาตร โดยมี พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำพระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตร โดย เริ่มตั้งแต่แยกสุริวงค์ จนถึงบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย

ทั้งนี้ การร่วมทำบุญตักบาตร ทางเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมทำบุญ และ เน้นย้ำทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโควิด 19