ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิศาลตายายประจำปี 2565

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ – ศาลตายาย ประจำปี 2565 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้นำอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม ผลไม้มงคล ถวายกราบไหว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน ตลอดปี