ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

บุคคลากรเทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจุลศักราช ๑๓๘๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นำสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง ๔ เขต พร้อมด้วยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน และผู้อำนวยการบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ๑-๘ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจุลศักราช ๑๓๘๔ จากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูพร้อม ทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน