ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารรดน้ำดำหัวสูมาคารวะและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้บริหารจังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ และเลขานุการ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวขอพรจากข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชารินทร์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวถิรพชร อิ่มใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย และนายอมรพันธุ์ กำพลวรรณ อัยการจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานต์ หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน