Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

จำหน่ายผักปลอดสารพิษทุกวันศุกร์ ที่ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย

อย่าลืมแวะมาอุดหนุนผักปลอดสารพิษ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย จำหน่ายผักปลอดสารพิษจากชุมชน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอาหารปลอดภัย ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. อย่าลืมมาอุดหนุนและทานผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย (ติดตลาดศิริกรณ์เชียงราย)