ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดตลาดของดีนครเชียงราย กระตุ้นเศรษฐกิจ

ช่วยเกษตรกรและกลุ่มชาวบ้านมีพื้นที่จำหน่ายอาหารผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของของจังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตสินค้าออกจำหน่าย เทศบาลนครเชียงราย จึงจัดโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย” ซึ่งมี 2 กิจกรรมต่อเนื่องกัน

🟣 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. จะได้ให้พ่อค้าแม่ค้านำร้านอาหารสุขภาพ สินค้าเกษตร ของดีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มาวางจำหน่าย ที่ลานรำวงย้อนยุคสวนตุงและโคมนครเชียงราย

โดยสินค้าจะมีหลากหลาย โดยเน้นไปที่ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย อาหารพร้อมทาน ถูกสุขอนามัย สะอาด รวมทั้ง สินค้าปลอดภัย FOOD TRUCK ทั้งนี้ทุกร้านค้าที่นำสินค้า อาหารมาจำหน่าย ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับการรับรอง CLEAN FOOD GOOD TASTE รวมทั้งกลุ่มเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มากกว่า 40 ร้านค้า

☘️ กิจกรรมที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะเป็น “มหกรรมอาหาร ผลไม้ และผักปลอดภัยนครเชียงราย” โดยให้ชาวสวนเกษตรกร ผู้ปลูก ลิ้นจี่ สับปะรด รวมทั้งทุเรียน และอื่น ๆ นำผลไม้ มาจำหน่าย โดยผลไม้ที่นำจำหน่าย ถือว่าเป็นผู้ที่ใบรับรอง GAP รวมทั้งนำกลุ่มผู้ค้าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย สินค้าจากชุมชน ต่างๆ นำมาจำหน่ายด้วย ณ ลานรำวงสวนตุงและโคมนครเชียงราย

🌀 ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมที่เทศบาลนครเชียงราย จัดขึ้น จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง ทั้งหาพื้นที่สนับสนุนผลไม้ที่อาจล้นตลาด และยังลดค่าครองครองชีพให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในราคาที่ไม่แพงมากเกินไป เพราะได้หาซื้อกับชาวสวนเกษตรกร และผู้ผลิตโดยตรง.