เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย”

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย” โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย , นายอำเภอเมืองเชียงราย, พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, เกษตรจังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการตามที่จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดในระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และระยะที่ 2 เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2565 นั้น

เทศบาลนครเชียงรายได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดประชารัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ 4 ของดีนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม “มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นและยกระดับ เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพของประชาชนและตลาดชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเทศบาลนครเชียงรายและจังหวัดเชียงรายสร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติตามแนวทางตลาดประชารัฐ และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID – 19

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐสุขใจ จำนวนกว่า 40 ร้าน ซึ่งกิจกรรม มีการนำพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด รวมทั้งผักและผลไม้ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ค้าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย สินค้าจากชุมชนในจังหวัดเชียงราย มาจำหน่ายในงานด้วย.