ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายส่งตัวนักกีฬาเยาวชนพะเยาเกมส์ขอส่งแรงใจเชียร์ทีมนักกีฬาจังหวัดเชียงราย 27ชนิดกีฬา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะกรรมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันส่งตัวคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา บริเวณลานอนุสาวรีย์พญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้มอบเงินสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 650,585 บาท จากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จากนั้น นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ส่งมอบเงินต่อให้กับตัวแทนนักกีฬาเยาวชน 27 ชนิดกีฬา

ทั้งนี้ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้กล่าวให้โอวาทในทางธรรม และการทำสมาธิในช่วงของการแข่งขัน ของนักกีฬาทุกคน ถึงแม้จะฝึกซ้อมมากน้อยเพียงใด แต่หากในช่วงการแข่งขันไม่มีสมาธิ ก็จะทำให้ไม่ถึงเป้าหมาย ขอทำให้สมาธิก่อนแข่งขันจะเป็นสิ่งที่ดี นอกจากนี้ยังกล่าวชม นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาฯ และคณะกรรม รวมทั้งผู้ฝึกสอน ว่ามีการบริหารจัดการเรืองกีฬาได้เป็นอย่างดี ที่สามารถค้นหาตัวนักกีฬาเยาวชนมาร่วมทัพนักกีฬาของจังหวัดเชียงรายได้ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต

ส่วนมีนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม 27 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬาชาย 260 คน นักกีฬาหญิง 201 คน ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ 120 คน รวมทั้งสิ้น 581 คน จากวันนี้จะออกเดินทางไปยังจังหวัดพะเยา เพื่อเริ่มการแข่งขันตามโปรแกรมที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นมา.