เทศบาลนครเชียงรายขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบระดับเขตพื้นที่ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รับรางวัลเหรียญทอง 5 รางวัล
เหรียญเงิน 6 รางวัล
เหรียญทองเเดง 6 รางวัล

รวม จำนวน 17 รางวัล

ทั้งนี้ การเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและมีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

#นครเชียงรายนครการศึกษา