ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “On Site เต็มรูปแบบ”

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “On Site เต็มรูปแบบ” (เรียนรู้ในสถานศึกษาโดยไม่สลับกลุ่มมาเรียน) วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565
ตามประกาศแนบลิ้งก์👇👇👇
https://www.crms2.ac.th/onsite-1-65/