ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานก่อนเปิดการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และ คณะครู จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา