ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีทางศาสนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาภายในพระอุโบสถวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ประธานสงฆ์แสดงธรรมกถา เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่งพระครูศรีวรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ กล่าวสัมโมทนียกถา และนำกล่าวคำบูชา เนื่องวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565

หลังจากนั้น คณะสงฆ์ พร้อมด้วยประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ พร้อมนำดอกไม้ธูปเทียนถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย ตามที่ได้จัดไว้ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.