ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดกำลังเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมและการช่วยเหลือ

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย และกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย นำรถกู้ภัยอเนกประสงค์ เรือตรวจการ และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าร่วมตรวจความพร้อม เตรียมการช่วยเหลือชาวเชียงราย กับทาง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37

โดยมี พลตรีประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธาน การตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือชาวเชียงราย เมื่อเกิดสถานการณ์

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน