เทศบาลนครเชียงรายน้อมกราบถวายความอาลัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.5)

เทศบาลนครเชียงรายน้อมกราบถวายความอาลัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.5) อดีตเจ้าอาวาส วัดศรีทรายมูล อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 สิริอายุ 79 ปี เวลา 19.50 น.

ตามแถลงการณ์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง พระราชสิทธินายก ( ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.5 ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย มรณภาพ ตามที่ พระราชสิทธินายก ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายร่วมกับปอดอักเสบ ณ อาคารสงฆ์อาพาธฯ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยอาการหายใจเหนื่อยร่วมกับอาการบวมตามร่างกายโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนมรณภาพเริ่มมีอาการอ่อนแรง การตอบสนองลดลงเรื่อยๆ โดยญาติไม่ประสงค์ใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำการปั๊มหัวใจ จากนั้นพระราชสิทธินายก ได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.50 น.

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ วิหารหลวงวัดศรีทรายมูล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย อีกทั้งทางวัดจะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อุทิศถวาย และฟังเทศน์ ทุกคืน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน