ตลาดของดีนครเชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกรและกลุ่มชาวบ้านมีพื้นที่จำหน่ายอาหารผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์ 27-31 พ.ค.นี้

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้จัด”โครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย#2 “ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของของจังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตสินค้าออกจำหน่าย

โดยจัดในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ภายใต้ขื่อ “มหกรรมอาหาร ผลไม้ และผักปลอดภัยนครเชียงราย” ที่ลานลำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ทั้งนี้สามารถติดตามการ LIVE สดนาทีทองผลไม้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาออกร้านพร้อมจับรางวัลเวลา18.00-19.30น. โดยให้ชาวสวนเกษตรกร ผู้ปลูก ลิ้นจี่ สับปะรด รวมทั้งทุเรียน และอื่น ๆ นำผลไม้ มาจำหน่าย โดยผลไม้ที่นำจำหน่าย ถือว่าเป็นผู้ที่ใบรับรอง GAP รวมทั้งยังนำกลุ่มผู้ค้าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย สินค้าจากชุมชน ต่าง ๆ นำมาจำหน่ายด้วย จับจ่าย 50 บาทรับคูปองลุ้นรางวัลทุกวัน.