เทศบาลนครเชียงราย จัดงานผลไม้กระตุ้นเศรษฐกิจ สับปะรด ลิ้นจี่ มะม่วง และผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น เพื่อเพิ่มพื้นที่การกระจายสิ้นค้าของเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดงาน ตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย ภายใต้ชื่อ “มหกรรมอาหาร ผลไม้ และผักปลอดภัยนครเชียงราย” ที่ลานลำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยจัดในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีชาวเชียงรายเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ภายในงานได้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ สับปะรด มะม่วง นำสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านการรับรอง GAP มาจำหน่าย ซึ่งจะเป็นการกระจายสินค้าทางการเกษตรถึงผู้บริโภคโดยตรง และช่วยในการป้องกันสินค้าล้นตลาด ทั้งนี้ยังมี ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าพื้นเมือง จัดแสดงและจำหน่ายด้วย ซึ่งจะเป็นสิ้นค้าประจำถิ่น หลังจากจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการสวมใส่เสื้อพื้นเมือง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของของจังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตสินค้าออกจำหน่าย โดยจัดระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ส่วนสินค้าทางการเกษตร ถือว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ เพราะทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมเมืองอาหารปลอดภัยไปพร้อมกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวประชาชนชาวเชียงราย ที่นำสินค้าไปบริโภค ได้ปลอดภัย

ทางด้านนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมการจัดกิจกรรมของทางเทศบาลนครเชีงราย ภายใต้การนำของ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก และได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีโครงการอื่น ๆ อีกมากที่จะจัดไปตลอดทั้งปี ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ จะเป็นส่วนทำให้เศรษฐกิจของเชียงรายดีขึ้นตามลำดับ และส่งเสริมให้การขายสินค้าทางเกษตรที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค.