Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมทักษิณานุปทาน งานใส่ขันดอกวัดกลางเวียง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม​ 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี​นครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี​นครเชียงราย นายณรงค์​ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี​นครเชียงราย เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ​ เสื้อบ้านเสื้อเมืองเชียงราย ในงานใส่ขันดอก ประเพณี​ 8 เข้า 9 ออก ณ วัดกลางเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม​ 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565

ในการนี้วัดกลางเวียง โดยพระมหาธีรวิชญ์ วชิราโภ เจ้าอาวาส วัดกลางเวียง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย ตัวแทนโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากย่านสร้างสรรค์ เมืองเก่าเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ได้จัดงานเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย (จันทโลการาม) เพื่อฟื้นฟูรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาแต่โบราณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดเชียงราย

อนึ่ง วัดกลางเวียง ร่วมฟื้นฟูประเพณีใส่ขันดอก เดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก วัดกลางเวียง ในระหว่าง วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 เพื่อฟื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป และเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักในการสำนึกรักถิ่นกำเนิด โดยมีพิธีสำคัญ ดังนี้

1.พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ วัดกลางเวียง อดีตบรรพกษัตริย์ในราชวงศ์มังราย และเจ้าผู้ครองเมืองในทิพย์จักราธิวงศ์(เจ้าเจ็ดตน) วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.

 2.พิธีบวงสรวงสังเวยสะดือเมืองเชียงราย วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.39 น.

 3.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ล้านนา พระสงฆ์ 9 รูป ตลอดการจัดงาน 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.

 4. พุทธศาสนิกชนร่วมกันใส่ขันดอกตลอดการจัดงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. พร้อมชมการแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงมหรสพจากศิลปินปี่ซอ ล้านนา เชียงรายตลอดทั้งงาน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข