ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกรมเจ้าท่าปลุกน้ำกกสายเก่าเพิ่มพื้นที่สาธารณะดึงระบบนิเวศกลับมาให้นครเชียงรายเพิ่มขึ้น

หากเอ่ยถึงน้ำกกสายเก่า หรือน้ำกกสายใน หลายคนคงนึกออกว่าไหลผ่านจุดไหนบ้าง หากอยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ำกกเส้นนี้ แต่คนรุ่นใหม่ คงจะนึกไม่ออกว่ามีน้ำกกสายเก่าด้วยหรือ เป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่น้ำกกเส้นนี้ถูกกระทำด้วยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ก็ตาม ขยะ น้ำเสีย ถูกปล่อยทิ้งลงน้ำกกสายเก่า เกิดการบุกรุก วัชพืชขึ้นปกคลุม ดินทับถมจนเกิดการตื้นเขิน จนเกือบจะไม่เหลือสภาพน้ำกกสายเก่า

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีโครงการที่จะฟื้นคืนชีวิตให้น้ำกกสายเก่า ระยะทาง 2,100 เมตร เพื่อแก้ปัญหาทุกสิ่งให้หมดไป และเพิ่มพื้นที่สาธารณะน้ำกกสายเก่า เพิ่มระบบนิเวศมากขึ้นในตัวเมืองเชียงราย โดยประชาชนในชุมชนนั้นจะช่วยกันดูแล รักษาแหล่งน้ำนี้เอาไว้ จึงได้ให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในชุมชนพระแก้ว เกาะลอย กองยาว รั้วเหล็กเหนือ รั้วเหล็กใต้ และส่วนราชการจังหวัดเชียงราย โดยส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยขอให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการปรับปรุงน้ำกกสายเก่า

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จึงได้ประสานงานกับทาง กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ดำนเนินการจัดทำ “โครงการฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาน้ำกก สายเก่า” ระยะทาง 2,100 เมตร #จุดเริ่มต้นอยู่ที่ปลายทางน้ำกกสายเก่าบริเวณโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ สิ้นจุดที่เส้นทางน้ำกกไหลเข้า บริเวณซีอาร์ท่าเรือเก่า หรือโค้งศาลากลางหลังเก่า

ซึ่งการดำเนินการมีทั้ง ถากถางวัชพืช ขุดลอกแม่น้ำกกสายใน ตลอดทั้งสายที่ดำเนินการ เพื่อให้แม่น้ำกกสายเก่า มีน้ำไหลผ่านได้สะดวก จากนั้นเทศบาลนครเชียงรายจะได้ร่วมกับชุมชนที่น้ำกกสายเก่าไหลผ่าน ร่วมกันดูแลแม่น้ำสายนี้ เพื่อให้ระบบนิเวศน์กลับมา หรือเพิ่มขึ้นระยะเวลาดำเนินการ 18 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2565 “โครงการฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาน้ำกก สายเก่า”