จิตอาสาฯ ร่วมพัฒนาน้ำกกสายเก่ากลางเมืองเชียงราย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร เพื่อให้ระบบนิเวศเพิ่มขึ้น จากนี้ให้เทศบาลนครเชียงราย ร่วมชุมชนดูแล

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยนำ จิตอาสาพระราชทานภาครัฐ หน่วยทหารพระราชทาน และประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรม พัฒนา ปลูกหญ้าแฝก และร่วมทำการกำจัดวัชพืช บริเวณตลิ่งลำน้ำกกสายเก่า บริเวณหลังบ้านพักสำนักงานยาสูบ จังหวัดเชียงราย

โดยประกอบพิธีเปิดกรวยและถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ทั้งนี้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำจิตอาสาพระราชทานเทศบาลนครเชียงราย ทั้งส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การร่วมกันพฒนาน้ำกกสายเก่า เนื่องจากขณะนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย และกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการขุดลอกและพัฒนาเส้นทางแม่น้ำกกสายเก่า ที่มีความยาว 2.1 กิโลเมตร ให้กลับมามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และเป็นพื้นที่สาธารณะของชาวเชียงราย จากก่อนหน้านี้น้ำกกสายเก่าถูกปล่อยทิ้งร้าง จนทำให้มีวัชพืชขึ้นปกคลุม และน้ำเริ่มเน่าเสีย

โดยการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นี้ จากนั้นทางกรมเจ้าท่า จะทำการผลันน้ำเข้ามาน้ำกกสายเก่าให้น้ำไหลผ่านตลอดทั้งสาย และทางเทศบาลนครพร้อมชาวชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่น้ำกกสายเก่าไหลผ่านจะช่วยกันดูแลแม่น้ำสายนี้ ตลอดไป.