ชายแดนสามเหลี่ยมทองคำยังเหงาซบเซา ตม.เตือน ระวังถูกหลอกค้ามนุษย์

วันที่ 4 มิ.ย.2565 ที่บริเวณด่านพรมแดนถาวร บ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพรมแดน ไทย – สปป.ลาว โดยพบว่าบรรยากาศการเดินทางข้ามไปมายังไม่คึกคัก โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางข้ามไปยัง ฝั่ง สปป.ลาว ที่ เกาะดอนซาว แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงส์โรมัน อย่างบางตา ส่วน ประชาชน สปป.ลาว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยมีก็บางตาเช่นกัน โดยมีเรือบริการข้ามฟากแต่ละเที่ยวเพียง 4-5 คน

ด้านข้อมูลจาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ตั้งแต่วันที่ 18- 31 พ.ค.2565 ตั้งแต่เปิดด่านพรมแดนอย่างเป็นทางการ พบว่า มีจำนวนผู้เดินทางขาออก คนไทย 429 คน ชาวต่างชาติ 178 คน สปป.ลาว 575 คน รวม 1,182 คน ส่วนผู้ที่เดินทางขาเข้า คนไทย 379 คน ต่างชาติ 76 คน สปป.ลาว 605 คน รวม 1,060 คน โดยชาว สปป.ลาว ส่วนใหญ่ที่เดินทางข้ามาเพื่อซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่ ตัว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ส่วนคนไทย และนักท่องเที่ยวที่ข้ามไปส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามไปเพื่อท่องเที่ยวสถานบันเทิงครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คิงส์โรมัน

ทั้งนี้ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม. เชียงแสน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง สบรวก ในการป้องกันการเข้าเมืองมาเพื่อค้าประเวณี หรือ ค้ามนุษย์ ของ หญิงสาว โดยจะเน้นที่อายุต่ำว่า 18 ปี โดยตั้งแต่เปิดด่านในวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ส่งตัวสาวลาว กลับประเทศโดยไม่ให้เดินทางเข้ามาพรมแดนประเทศไทยแล้ว 17 คน ในส่วนของคนไทยที่จะข้ามไปยังฝั่ง คิงส์โรมัน จะมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการไปทำงาน ซึ่งอาจจะถูกหลอกเข้าสู่การค้ามนุษย์ได้ นอกจากการปิดประกาศแล้วยังได้มีการแนบเอกสารแจ้งเตือน ติดกับพาสปอร์ต หรือบอเดอร์พาสให้กับผู้ที่จะข้ามพรมแดนไปด้วย

สำหรับการข้ามพรมแดนโดยใช้บอเดอร์พาส หรือบัตรข้ายแดน สามารถเข้าไปพำนักในเขต สปป.ลาว ได้จำนวน 3 วัน 2 คืน ในส่วนของ พาสปร์อตสามารถเดินทางเข้าสปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องมี VISA โดยพำนักอยู่ใน สปป.ลาวได้ 30 วัน .