ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวพร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา เพื่อทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูที่จะดำเนินร่วมกันวางแผนการพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตลอดปีการศึกษา 2565

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการแจกค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมทั้งได้ให้ผู้ปกครองพบปะกับครูประจำชั้นเพื่อทำการพูดคุย ชี้แจงและแลกเปลี่ยนแนวทาง รวมไปถึงทัศนคติของการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน