สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นำร่องโรงเรียนเทศบาล 8 เทศบาลนครเชียงราย พร้อมขยาย หากเด็กได้เรียนรู้ ตามจินตนาการ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาฯ ให้ข้อมูล หลังมีการดำเนินการก่อสร้าง และให้เด็กได้ทดลองเล่น

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้แนวคิด สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อันดับแรก ควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงา มีเนินดินมีทรายละเอียดเพื่อให้เด็กปั้นทรายได้ ตามจินตนาการ รวมทั้งเด็กได้สัมผัสกับน้ำจะเพิ่มการมีความสุข ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากสมานเด็กเล่นแห่งนี้  อนาคตหากสนามเด็กเล่นฯ เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลาน ก็จะขยายไปเรื่อย ๆ ในสถานศึกษาของทางเทศบาลนครเชียงราย

ส่วน “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” สำหรับเด็กระดับปฐมวัย และประถมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็ก ให้ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ เพราะเด็กจะมีจิตนาการ รวมทั้งมีพื้นที่ได้เล่นในพื้นที่มีการดูแลของทางโรงเรียน