Local Travel

“ชมดอกพญาเสือโคร่ง” หรือ “ดอกซากุระเมืองไทย”

     “ชมดอกพญาเสือโคร่ง” หรือ “ดอกซากุระเมืองไทย” ที่มากที่สุดกว่าหมื่นต้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

พญาเสือโคร่ง หน่วยจัดการต้นน้ำหงาวงาว 6

“ชมดอกพญาเสือโคร่ง” หรือ “ดอกซากุระเมืองไทย” ที่มากที่สุดกว่าหมื่นต้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

“ดอกซากุระ” กำลังผลิดอกบานอย่างเต็มที่ เกือบเต็มพื้นที่ ซึ่งดอกจะยังคงมีความสวยงามเช่นนี้ไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาและผลิใบใหม่ ดอกซากุระที่สวยงามปีหนึ่งจะผลิดอกให้ชมเพียงครั้งเดียวในระยะนี้เท่านั้น.