ข่าวกิจกรรม

☘️ มหกรรมกัญชา เพื่อเศรษฐกิจ “ม่วนกัญ ล้านนา” เขตสุขภาพที่ 1

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมกัญชา เพื่อเศรษฐกิจ “ม่วนกัญ ล้านนา” เขตสุขภาพที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย คลินิกกัญชาทางการแพทย์ มหกรรมกัญชา กัญชง ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง การออกบูธนิทรรศการกัญชา กัญชง ของภาครัฐและเอกชน เสวนากัญชาทางการแพทย์ ให้คำปรึกษาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ องค์ความรู้ด้านกัญชาจากภาครัฐ เอกชน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

“ส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชาและกัญชง เป็นพืชเศษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สู่มาตรฐานสากล”