ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงรายใต้ร่มพระบารมี

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” ลายเชียงแสนหงส์ดำ และกำหนดสีม่วงเป็นสีม่วงเชียงราย

โครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้า “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” เป็นโครงการ เพื่อสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการอนุรักษ์ผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่อสนับสนุน นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน