“ผู้อำนวยการสถานศึกษา ท.2” เยี่ยมชมและให้กำลังใจเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 และยังได้รับเกียรติจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นอกจากนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่

🌀 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ (เลโก้)
เด็กชาย ศิโยน ใจคำวัง
เด็กหญิง พิชญาภา งียู
เด็กหญิง ประภัสสรา ซาวคำเขตต์

☘️ รางวัลชมเชย การแข่งขันเกมส์ทายซิ เสียงอะไรเอ่ย
เด็กชาย ทินกรณ์ เห็นเจริญ
เด็กหญิง ณัฐณิชา บัวอินทร์