การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาลประจำปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมบุคลากร สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2565 ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวดระดับภาคเหนือในเดือนสิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 1-8 และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรม พร้อมมอบรางวัลให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน