ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมพร้อมการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมประสานงานระหว่างส่วนราชการแก้ทุกจุดที่เกิดปัญหา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความในการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย จากฝนตกหนัก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่อาคาร Downtown สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และกองงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปการเตรียมความ และการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองเชียงราย จากอดีตถึงปัจจุบัน ว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ทั่วเมือง และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้จำนวน 2 จุดหลัก คือ หัวสนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย และแยกหน้าสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงราย กลางใจเมืองเชียงราย ซึ่งหากมีปริมาณฝนตกลงมามาก จะดำเนินการสูบน้ำออกทันที โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝน

ในส่วนจุดอื่นๆ ที่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย ส่วนใหญ่จะเป็นซอยตามชุมชน ได้เร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน ทั้งการทำเส้นทางน้ำไหลให้คล่องตัวมากขึ้น ขุดลอกลำน้ำ ลำธาร โดยมีจุดที่ต้องประสานงานร่วมกับ แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1 คือถนนศรีเวียง จากแยกศรีทรายมูล ไปยังแยกดอยสะเก็น ที่ต้องมีการประสาน การท่อลอดถนน ซึ่งทางแขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1 พร้อมดำเนินการร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ในการแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุด

ส่วนถนนหน้าบ้านดอยซอย 5 ทางไป ต.แม่ยาว อ.เมือง ทางหลวงชนบทเชียงราย จะได้ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย แก้ไขปัญหาเช่นกัน เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในจุดนี้ และใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง ถึงทำให้การระบายน้ำนั้นลดลง รวมทั้งสะพานแม่ฟ้าหลวง บริเวณเชิงสะพานก่อนข้ามไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่เกิดน้ำท่วมขังทุกครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนัก สาเหตุมาจากช่องระบายน้ำมีขนาดเล็ก จุดนี้ ทางหลวงชนบทเชียงราย ผู้รับผิดชอบ จะประสานงานทางเทศบาลนครเชียงราย แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเช่นกัน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่การระบายน้ำออกนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่จุดระบายน้ำหัวสนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย เฝ้าประจำ และพร้อมกับการเดินเครื่องสูบน้ำหากเกิดฝนตกหนัก

พร้อมกันนี้ยังเดินทางต่อไปยัง ฝายกั้นน้ำชุมชนหัวฝาย จุดที่มีการผันน้ำออกจากตัวเมืองเชียงราย ลงแม่น้ำกก ในจุดนี้ก็มีความพร้อมเช่นกัน หากเกิดมีปริมาณน้ำมาก ก็จะเปิดประตูระบายน้ำเต็มความจุ เพื่อการระบายน้ำจะได้คล่องตัวมากขึ้น

โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมและลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หากเกิดฝนตกลงมาอย่างมาก เนื่องจากเขตเทศบาลนครเชียราย ถือว่าเป็นจุดเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยจากการติดตามการดำเนินการ ต้องขอชมเชยการเตรียมความพร้อมของทางเทศบาลนครเชียงราย ที่มีการเตรียมการไว้อย่างดี จะมีในบางจุดที่เกิดปัญหา ได้ให้แนวทางแก้ไขแล้ว เพราะต้องประสานกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขทางระบายน้ำที่มีการเชื่อมต่อกัน ทั้งเรื่องของถนน และช่องทางระบายน้ำ ที่ตามหลักกฏหมายจะต้องทำให้ถูกต้องก่อนดำเนินการ.