นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE ภายในงาน “Thailand MICE Youth Challenge 2022” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน AFECA Asia MICE Youth Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป จัดการแข่งขันโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม WEARE
นางสาวคมคาย เวียงแสนภู ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ
นางสาวรันลาภิน กุลนันท์พณิช ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ
นางสาวอัคริมา อินตัน ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นางสาวกาญจน์วลัย ไพริน ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ