ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมออกตรวจหัวจ่ายน้ำดับเพลิงกว่า 100 จุด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ร่วมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายร่วมกันในการออกตรวจสอบการเตรียมความพร้อม สำหรับการใช้งานกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ ในการใช้งานหัวจ่ายดับเพลิงในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน โดยจากการตรวจสอบความพร้อมว่าหัวจ่ายยังใช้งานได้ตามปกติ หรือไม่อย่างไร รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางจะต้องใช้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆหรือไม่

ทั้งนี้ สถานีดับเพลิง เทศบาลนครเชียงราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงรายมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ รวมทั้งจุดหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเป็นประจำ หากพบเหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

#199สถานีดับเพลิงเทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน