เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ 65 ชุมชนประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญพุทธศาสนา

เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายพี่น้อง 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมรื้อฟื้นการหล่อเทียนพรรษาขึ้น เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาล ตรงกับวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม เนื่องในวันเข้าพรรษา
โดยปีนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ 65 ชุมชนได้นำแผ่นขี้ผึ้งมาร่วมหล่อต้นเทียนพรรษา จำนวน 31 ต้นเทียน และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.09 น. จะมีพิธีแห่เทียนพรรษา จำนวน 13 ขบวน โดยจะมีการประกอบพิธีและปล่อยขบวน บริเวณด้านหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงรายไปตามถนน ธนาลัยและสิ้นสุดแยกบริเวณประตูเชียงใหม่ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับพี่น้อง 65 ชุมชนจะนำต้นเทียนไป ถวายยังวัดในเขตเทศบาลนครเชียงรายต่อไป ทั้งนี้ ตามความเชื่อคำอธิษฐานอันเนื่องด้วยการถวายเทียนพรรษานี้ จึงเป็นไปเพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน