เทศบาลนครเชียงรายเชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

☘️ งานครั้งที่ 1 ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565

🌸 งานครั้งที่ 2 ณ วัดสันป่าก่อไทยใหญ่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565

🌀 ภายในงานพบกับ

  • การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ชุมชน
  • กิจกรรมสาธิต งานศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน
  • ร้านค้าจากผู้ประกอบการมากมายในจังหวัดเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน