ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมให้ความรู้ในโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E. : Drug Abuse Resistance Education ประเทศไทย) พร้อมมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการอบรม ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย และ ส.ต.อ.เสกสรรค์ อุ่นเรือน ที่ได้จัดโครงการและกิจกรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย.