Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ถวายต้นเทียนวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย)

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำคณะครูร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย และสิ้นสุดที่แยกประตูเชียงใหม่ และนำต้นเทียนไปถวายยังวัดเชตุพน(สันโค้งน้อย) เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา