ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมถวายเทียนพรรษา “วัดห้วยปลากั้ง”

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย